Červená trieda

Trieda 3 – 4 ročných

Učiteľky:

Gabriela Višňovská

Henrieta Kopková

 

Týždeň športu

Týždeň športu

Tyždeň športuPočas „Týźdňa športu“ sa aj  deti z červenej triedy zapájali do spoločných, pohybových aktivít. Zdokonaľovali sa v podliezaní prekážok, precvičovali skok znožmo aj kotúľanie lopty kamarátovi. Na školskom ihrisku zas trénovali odrážanie na detských...

MDD

MDD

MDD v našej triede

Zo života hmyzu

Zo života hmyzu

Zo života hmyzuAni teraz na nás deti zo Spojenej školy internátnej z Vranova n.T.,  nezabudli a pripravili pekný domček pre hmyz, ktorý sme zavesili na strom  na školskom dvore. Každý deň môžeme pozorovať ako sa tam chrobáčiky sťahujú.

Máj lásky čas

Máj lásky čas

Koľko lásky je vo vašom srdci?Deti z našej triedy sa zapojili do krásnej akcie s názvom „Koľko lásky je vo Vašom srdci?“ V mesiaci máj – lásky čas, vyrobili pohľadnice, ktoré  zaniesli starkým do penziónu vo Vranove n.T. Veríme, že darčeky starkých...