Každý týždeň precvičujeme správne držanie grafického materiálu, čím postupne pripravujeme deti na písanie v základnej škole.