Cieľom prípravy na základnú školu je naučiť deti počítať hravou formou, manipuláciou s predmetmi. Predškoláci riešia rôzne matematické úlohy, aby prechod na základnú školu bol pre nich plynulý.