V rámci tohto týždňa pripravovali rodičia s deťmi kreatívne výrobky z plodov jesene, ktoré boli vystavené na spoločnej výstave všetkých tried v priestoroch školy. Deti im na oplátku pripravili zeleninovo-ovocný šalát a pozvali rodičov na ochutnávku do triedy. Celý týždeň sa niesol v znamení zdravej výživy.