Pri pobyte vonku realizujeme s deťmi cielené edukačné aktivity, ako sú pohybové hry, pozorovanie, výtvarná výchova, pracovná výchova, šport, dopravná výchova, ale doprajeme deťom aj hry podľa vlastného výberu.