Prvé dni v MŠ sa niesli v znamení adaptácie pre nové deti, spoznávaní prostredia a režimu a vzájomnom spoznávaní sa.