V rámci vychádzky deti pozorovali meniacu sa prírodu na jeseň, vyhľadávali plody a rastliny a zapojili sa do pohybových hier.