Plody jesene

Počas školskej akcie „Plody jesene“,  rodičia spolu s deťmi vytvorili  krásne jesenné dekorácie z ovocia, zeleniny, lístia a gaštanov, ktoré boli vystavené na spoločnej výstavke v priestoroch našej MŠ. Deti boli naozaj usilovné a spolu s p. uč. Barnovou pripravili chutné a pritom zdravé zeleninovo – ovocné šaláty, na ktorých si spolu s rodičmi pochutnali.