Dopravná výchova

V rámci týždennej témy o doprave, si deti upevňovali poznatky o bezpečnosti na ceste hrou na dopravné prostriedky.