(25.11) Novú terasu využívame na rôzne športové aktivity ako je napr. tenis, kde si deti rozvíjajú hrubú motoriku.