Rozlúčka so starým rokom.

Deti sa stretli spolu s rodičmi pri vianočnom stromčeku, na vianočnej besiedke, aby predviedli to čo sa naučili.