Karneval

Keď Gašparko sviatok mal

usporiadal karneval.

Pozval kŕdeľ detičiek,

pohyb je vraj vzácny liek.

V maskách prišli všetky deti,

zatancovať si chcú všetci.

Nikto chvíľu nepostál,

každý sa hneď vykrúcal.