V týždni od 10. do 14. februára sme sa venovali časovým vzťahom. Okrem základných pojmov deti spoznávali rôzne druhy hodín, nahliadli do ich vnútra prostredníctvom videa, spoznávali kde všade môžeme hodiny vidieť a načo nám slúžia. Spolu s učiteľkou si  vyrobili  jednoduché kostýmy a striedanie dňa a noci vyjadrili v hudobnej improvizácii.