Karnevalová reťaz

Deti samostatne strihali po čiare a lepili papierové prúžky. Podarilo sa im vyrobiť krásnu karnevalovú reťaz, ktorou sme vyzdobili našu triedu.