V týždennej téme rozmanitosť sveta, virtuálne spoznávali život na rôznych častiach nášho kontinentu. Konštruovali z dostupných stavebníc a hračiek našu planétu, maľbou vyjadrili veselú a smutnú planétu. V druhej časti sme sa venovali tomu, prečo je naša planéta smutná a ako ju máme chrániť. Na vychádzke pozorovali naše mesto a fotoaparátom zachytávali znečistené miesta odpadom. Potom následne v kresliacom programe opäť premenili svoje fotografie na krajšiu planétu, odpad prekrývali tým, čo do prírody patrí.