Workshop v ZŠ JUH

27.02.2020 sa v Základnej škole Juh 1054  uskutočnil workshop, počas ktorého si predškoláci našej materskej školy mohli vyskúšať robotické sústavy LEGO EV3, robotické autíčka, BBC microbity, tablety využívané  na informatike, inteligentnú plastelínu, kvapalinovú vežu, neviditeľné písmo, tancujúce hrozienka, ukážky endo a exotermických reakcií v chémii, pomôcky použité pri pokusoch zameraných  na magnetizmus, elektrinu, ťažisko, gravitačnú silu vo fyzike, sledovanie vzoriek na mikroskopoch, ukážky chrobáčikov či motýľov v biológii, geografia ponúkla výklad  o erupciách sopiek, svetadieloch, ale aj zábavné interaktívne pexeso. Taktiež si mohli prezrieť  výstavu rôznych výrobkov, ktoré vznikli v predmete technika a najviac ich zaujala interaktívna podlaha, ktorá bola umiestnená v novej SINO klient jazykovej učebni. Deťom sa aktivity na workshope veľmi páčili,  odchádzali nadšené a plné zážitkov.