Rozlúčka s materskou školou

Príjemné popoludnie strávili predškoláci z červenej triedy so svojimi učiteľkami a rodičmi počas rozlúčky s materskou školou. Prajeme veľa úspechov budúcim prvákom.