Občas sa nám podarí nájsť v prírode zaujímavých tvorov. Deti si slimáka poriadne preskúmali a pozorovali jeho pohyby.