Deň materských škôl

Deň MŠ sme oslávili rôzmymi aktivitami- prosociálnou hrou Na indiánov sme sa pokúsili ,,komunikovať“ city, v školskej olympiáde sme si zasúťažili v rôznych športových disciplínach, spoločne sme si nakreslili našu škôlku a nechýbala ani mini diskotéka.