Fašiangová výzdoba

Predškoláci sa veľmi radi zapojili do skrášlenia našej triedy.