Lávová lampa

Pokus s vodou, farbou, olejom, šumivou tabletou boli pre deti veľmi zaujímavé.