Ľudový tanec

Ľudový tanec

Ľudový tanec Ej fendi, fendi… takto sa spievalo v ľudovej piesni, na ktorú sa deti naučili ľudový tanec spolu s pani učiteľkou...