Koľko lásky je vo vašom srdci?

Deti z našej triedy sa zapojili do krásnej akcie s názvom „Koľko lásky je vo Vašom srdci?“ V mesiaci

máj – lásky čas, vyrobili pohľadnice, ktoré  zaniesli starkým do penziónu vo Vranove n.T. Veríme, že

darčeky starkých potešili.