Zo života hmyzu

Ani teraz na nás deti zo Spojenej školy internátnej z Vranova n.T.,  nezabudli a pripravili pekný domček pre hmyz, ktorý sme zavesili na strom  na školskom dvore. Každý deň môžeme pozorovať ako sa tam chrobáčiky sťahujú.