Aktivity školy

Korčuľovanie

Korčuľovanie

KorčuľovanieAj naša materská škola sa zapojila do projektu Európsky týždeň športu. Od 20. 9. Do 26. 9. 2021 sa vo všetkých našich triedach súťažilo, behalo, skákalo, preskakovalo a hádzalo. A na záver nášho športovania sme sa aj s rodičmi stretli v nedeľu na zimnom...

preèítajte si viac
Ukážka výcviku policajných psov

Ukážka výcviku policajných psov

Ukážka výcviku policajných psov  Štvrtok 24.06.2021 sme prežili vzrušujúci zážitok v spoločnosti dvoch krásnych policajných psíkov, ktorí nám predviedli ich ťažkú a dôležitú prácu v teréne. Deti mali taktiež možnosť spoznať náročnú a nebezpečnú prácu ich skvelých...

preèítajte si viac
Sadenie dubov na školskom dvore

Sadenie dubov na školskom dvore

Sadenie dubov na školskom dvore  Piatok 18.06.2021 deti MŠ spoločne s p. Fuňákom prispeli do našej stromčekovej škôlky novým príspevkom v podobe maličkých dubov vypestovaných z maličkého semienka. Deti predškolského veku sa o tieto nové dubové ,,bábätká“ dennodenne s...

preèítajte si viac
Hudobná škola uja Doremina

Hudobná škola uja Doremina

Hudobná škola uja Doremina jún sa niesol v hudobnom duchu, tancovalo sa spievalo a hralo. Milý ujo Doremino nás poctil svojou návštevou a vyčaroval úsmev na tvárach našich detí.

preèítajte si viac
Výtvarný Vranov

Výtvarný Vranov

Detský výtvarný Vranov 2021 júna 2021 boli na slávnostnej vernisáži vo výstavnej sieni HZOS odovzdané diplomy a ceny z okresnej súťaže Detský výtvarný Vranov do ktorej sme sa zapojili aj my a boli sme úspešní. MŠ – diplom a cena Ľuba Paľa: 1.miesto – Tamarka Dudová,...

preèítajte si viac
Priebeh rekonštrukcie

Priebeh rekonštrukcie

Priebeh rekonštrukcie šatní a kúpeľníRekonštrukcia sociálnych zariadení     Počas 3 mesiacov bola realizovaná v našej MŠ rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v 5 triedach. Pôvodné sociálne zariadenia boli v nevyhovujúcom hygienickom a technickom stave. Predmetom...

preèítajte si viac
Mikuláš v materskej škole

Mikuláš v materskej škole

Mikuláš v materskej školePríď, Mikuláš, príď aj k nám, nemusíš však chodiť sám. Vezmi si aj priateľov, privíta vás celý dom!             Ani tento rok Mikuláš neobišiel našu MŠ. Zazvonili rolničky a anjelské zvončeky a deti už z ďaleka videli prichádzať Mikuláša  so...

preèítajte si viac
Láska v krabici

Láska v krabici

Láska v krabiciDajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí, kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak málo stojí.             V dňoch 4. a 7. decemra 2020 deti MŠ Okulka spolu s rodičmi pripravili pre seniorov a deti z detského domova, množstvo drobných...

preèítajte si viac
Deň materských škôl

Deň materských škôl

Deň materských škôlDeň materských škôl            Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829, kedy bola založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska a to v Banskej Bystrici zakladateľkou grófkou Máriou...

preèítajte si viac
Poznávame vesmír

Poznávame vesmír

Návšteva z hvezdárneDňa 17.02.2020 k nám  zavítali zamestnanci hvezdárne, ktorí predškolákom priblížili hravou formou planéty slnečnej sústavy. Dozvedeli sa  zaujímavosti o jednotlivých planétach, porovnávali ich veľkosť, farby, vlastnosti a ich usporiadanie...

preèítajte si viac