Červená trieda

Trieda 5 – 6 ročných

Učiteľky:

Mgr. Dominika Pastirová

Henrieta Kopková

 

MDD

MDD

Deň chleba

Deň chleba

    Svetový Deň chleba 16. októbra si deti v MŠ pripomenuli rozprávaním o našej každodennej potravine, ale aj o neľahkej práci poľnohospodárov a pekárov. Deti sa prostredníctvom prezentácie oboznámili o dlhej ceste „OD ZRNKA K CHLEBU.“ Celé sme to zavŕšili pochúťkou –...