Červená trieda

Trieda 5 – 6 ročných

Učiteľky:

Mgr. Dominika Pastirová

Henrieta Kopková