Modrá trieda

Trieda 3 – 5 ročných

Učiteľky:

Jana Filipeková

Mgr. Viera Banďošová

 

Ralfy

Ralfy

Ralfy