Krúžok anglického jazyka

Tento školský rok realizujeme  krúžok anglického jazyka, ktorí navštevujú deti z 2 tried predškolákov OT – 12 detí a ČT – 13 detí. Krúžok angličtiny sa uskutočňuje vo štvrtok a trvá 30 minút. Hlavným cieľom krúžku je naučiť deti základné slová a jednoduché vety v cudzom jazyku hravou formou. Základnými metódami vyučovania sú piesne, práca s obrázkami, počúvanie nahrávok v anglickom jazyku, hry, hádanky, prípadne dramatizácia a tanec. Okrem toho sa v rámci stretnutí učíme i nenáročné anglické básničky, rýmovačky i pesničky, ktoré deťom logicky približujú nový jazyk. V závere stretnutia si deti utvrdzujú poznatky v pracovných listoch, ktoré sú postavené nielen na vymaľovaní  a priraďovaní obrázkov, ale aj na rôznych cvičeniach na jemnú motoriku. Lekcie sú zamerané na témy príbuzné deťom, a to od farieb, čísel, členov rodiny, hračky, zvieratká, po časti tela, ale aj oblečenie, obľúbené jedlá, a iné. Hodiny ponúkajú široké spektrum podnetných a zábavných aktivít, aby išlo učenie s ľahkosťou a radosťou pomocou hry.

ČO UŽ VIEME: klikni – Október 2023

                                    – November 2023

                                   – December 2023

                                   – Január 2024

                                   – Február 2024

                                   – Marec 2024