Oranžová trieda

Trieda 5 – 6 ročných

Učiteľky:

Jana Benčová

Gabriela Kopková

 

Návšteva Hornozemplínskej knižnice

Návšteva Hornozemplínskej knižnice

Dňa 14.11.2023 pri návšteve Hornozemplínskej knižnice deti získali množstvo zaujímavých informácií nielen o stromoch z celého sveta, ale aj o obyvateľoch lesa. V mene všetkých detí ďakujeme zamestnancom knižnice za skvelý výklad.

Vranovské medové dni

Vranovské medové dni

Dňa 10.11.2023 sme sa zúčastnili na akcii "Vranovské medové dní" v MsDK. Deti si prehĺbili vedomosti o včelách, produktov z medu a ich význame pre človeka. Vo výtvarnej súťaží "Včela v živote človeka" ktorá bola súčasťou tejto akcie, získali deti z oranžovej triedy J....

Jesenné tvorivé dielne

Jesenné tvorivé dielne

Jeseň je jedným z najkrajších ročných období, plná farieb a rôznych jesenných plodov. A práve tieto plody jesene sme sa rozhodli využiť pri jesenných tvorivých dielňach, ktoré sa uskutočnili v našej OT dňa 24. októbra. V tento krásny slnečný deň v popoludňajších...