Oranžová trieda

Trieda 4 – 6 ročných

Učiteľky:

Jana Benčová

Gabriela Kopková

 

„Poviem ti básničku“

„Poviem ti básničku“

Nášmu Matejovi Sujovi z oranžovej triedy a Lenke Kaminskej zo žltej triedy ďakujeme za reprezentáciu našej MŠ na recitačnej súťaži „ Poviem ti básničku pre dedka a babičku“ ktorá sa uskutočnila v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove. Srdečne blahoželáme Matejkovi ku...

Exkurzia lesná škôlka Larix Zámutov

Exkurzia lesná škôlka Larix Zámutov

Exkurzia do ,,Lesnej škôlky Larix v Zámutove“ Deti našej triedy a žiaci 1. – 3. ročníka OU SŠI vo Vranove nad Topľou sa 19.10.2022 zúčastnili exkurzie v lesnej škôlke. Pozorovali a porovnávali rôznorodosť stromčekov. Užívali si piknik v altánku s krásnym výhľadom na...

Výtvarná súťaž: Včela v živote človeka

Výtvarná súťaž: Včela v živote človeka

Dňa 21.10.2022 vo výstavných priestoroch MsDK sme sa zúčastnili na ocenení výtvarných prác kde získal náš žiak z OT Matej Suja úspešné II. miesto a bol odmenený diplomom. Téma výtvarnej súťaže sa niesla pod názvom „ Včela v živote človeka" . Víťazovi srdečne...

CVĆ

CVĆ

V stredu 5.10.2022 si naši predškoláci z OT naozaj užili. Vyskúšali si rôzne pohybové aktivity, modelovali, kreslili, zahrali sa na hudobníkov a však najväčšiu radosť im urobili zvieratká z chovateľského krúžku. Vďaka CVČ sme spoločne prežiť milé...