Zamestnanci

Riaditeľka materskej školy:

Nováková Emília

 

Zástupkyňa:

Mgr. Malá Mária

 

Učiteľky:

 

Mgr. Viera Banďošová

Bc. Mariana Petrušová

Jana Filipeková

Eva Kmecová

Mgr. Mária Lukáčová

Mgr. Mária Malá

Jana Benčová

Gabriela Višňovská

Henrieta Kopková

Gabriela Kopková

PaeDr. Jozefína Dlugošová

Mgr. Dominika Pastirová

Mgr. Anna Gajdošová

 

 

 

 

 

Vedúca školskej jedálne:

Marta Mudroňová

 

Kuchárky:

Darina Kaliničová

Anna Dziváková

Helena Marcinčinová

Ostatní zamestnanci:

Mária Metyľová

Monika Turčiková

Viera Mattová

Viera Baranová