EKOŠKÔLKA A PRÍRODNÁ ZÁHRADA

Otvorenie prírodnej záhrady

Dňa 25.10.2017 pri príležitosti Dňa materských škôl, sme za prítomnosti primátora mesta Ing. Jána Ragana slávnostne odovzdali deťom našej materskej školy prírodnú záhradu, ktorej súčasťou je Ekoučebňa, hmatový chodník, prekážková dráha a oddychová zóna. Svahovitý terén sa po revitalizácii priestoru a jeho následným vytvorením terás z gabiónu zmenil na zelenú učebňu v prírode, kde sa vytvorilo miesto pre zážitok, poznávanie, učenie, experimentovanie, na cvičenie, voľné hry, ale aj relax.

Celé dielo sa podarilo zrealizovať za pomoci mesta Vranov nad Topľou, za spolupráce dobrovoľníkov z DM drogérie a dobrovoľníkov z charitatívneho Domu mládeže. Zvlášť poďakovanie patrí rodičom a priateľom našej školy, ktorí prispeli nielen finančne, materiálne, ale hlavne veľkým počtom odpracovaných brigádnických hodín. Finančne pomohla Raiffesen banka v rámci iniciatívy s názvom Gesto pre mesto. Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka podpore Nadácie SPP.

Na tento sviatočný deň sa pripravovali aj deti s rodičmi. Zhotovili krásnych šarkanov, ktorí vítali návštevníkov na zadnom školskom dvore. Vyrezávané tekvice a jesenné ikebany oživili prekážkový chodník. Tety kuchárky upiekli ovocné koláče a navarili bylinkový čaj zo školskej bylinkovej záhrady. Učiteľky zhotovili kvetináčových škriatkov, ktorí ukrývali úlohy na jednotlivých stanovištiach. Deti plnili nielen športové disciplíny, ale overili si aj svoje vedomosti o lesných zvieratkách. Za správne splnenie úloh boli odmenení medailami. Deň MŠ pokračoval aj v poobedňajších hodinách, kedy naša MŠ vítala všetkých rodičov a priateľov školy na Dni otvorených dverí. Rodičia mali možnosť stráviť popoludnie spolu so svojimi deťmi na školskom dvore v novootvorenej záhrade. Deti ich previedli prírodnou záhradkou a svoju šikovnosť im ukázali aj na prekážkovej dráhe či dopravnom ihrisku.

Nádherný slnečný deň, ktorý akoby bol objednaný pre túto príležitosť, nás určite bude hriať ešte dlho v našej mysli. Prajeme si, aby takýchto dni bolo v našej materskej škole ešte veľa. Poďakovanie patrí aj rodinám, ktoré pomohli pri realizácii a to r. Novosiadla, r. Olejárova, r. Kopčova, r. Kuchárova.

Ďakujeme za finančnú, materiálnu pomoc
a spoluprácu 
pri realizácii projektov

 Ekoškôlka a Prírodná záhrada

Ing. arch. Drahomír Dvorjak – D.D.-ARCH

Rodinám za finančnú pomoc

Zelená trieda: Dudova, Mudroňova, Geci-Borova

Žltá trieda: Bronišova, Balážova, Pavlíkova

Červená trieda: Mattova, Dudova, Martičekova

Modrá trieda: Lacka, Vinklerova,Janoškova

Rodinám za materiálnu pomoc

Zelená trieda: Dudová, Štefanková, Natafalušiová

Žltá trieda: Sabová, Maninová

Červená trieda: Martičekova, Lukáčova, Smetanova, Oravcova

Modrá trieda: Vinklerova

Oranžová trieda: Romanova

Veľké poďakovanie chceme vyjadriť tým, ktorí sa osobne podieľali na spoločných brigádach v rámci projektov

 Ekoškôlka a Prírodná záhrada

1. a 2. brigádnicky deň – 14. a 31. marca 2017

Príprava a vyčistenie svahu, vyrezávanie starých krovín, vývoz odpadu, výsadba nových stromčekov

Mestu Vranov nad Topľou a pracovníkom verejnoprospešných prác

Rodičom zelenej triedy - Štefankovým, Suszkovým

Rodičom červenej triedy - M. Lukáčovej

Priateľom školy - P. Novákovi

3. brigádnický deň - 27. mája 2017

prevoz kameňov, natieranie pníkov a  drevených kolov, úprava okrasných drevín, výsadba stromčekov, čistenie svahu, oprava oporného múru, vývoz odpadu

Dobrovoľníci z DM drogérie

M. Schleifová

Z. Onderková

M. Onderko

R. Hreha

Rodičom žltej triedy

J. Manina

A. Maninová

B. Bronišová

P. Broniš

Z. Magerová

P. Mager

M. Labon

J. Biž

Z. Bižová

Rodičom zelenej triedy

J. Natafaluši

J. Ančo

J. Štefanko

Z. Štefanková

A. Porvaz

Učiteľkám

E. Maščuková

V. Banďošová

J. Filipeková

A. Dudová

E. Nováková

 

4. brigádnický deň - 29. mája 2017

Výkopové práce a príprava terénu bagrom, prevoz lomového kameňa, vývoz odpadu.

Rodičom červenej triedy:

M. Oravcovi

R. Smetanovi

Učiteľkám červenej triedy:

M. Malej

B. Ančovej

Chlapcom z charitného domu mládeže

pod vedením B. Bronišovej

Odchovancom materskej školy:

S. Malému
a
J. Malému

Priateľom školy:

M. Malému
a
P. Novákovi

5. brigádnický deň - 10. júna 2017

Stavanie 1. terasy z gabiónu, úprava okrasných drevín na prednom dvore, vývoz odpadu, brúsenie a natieranie pníkov a kresliacich tabúľ, príprava terénu na hmatový chodník.

Rodičom červenej triedy:

 J. Ančovi

V. Mattovi

Rodičom zelenej triedy:

J. Natafalušiovi

P. Haritunovi

Chlapcom z charitného domu mládeže

pod vedením B. Bronišovej

Učiteľkám:

E. Kmecovej

M. Malej

B. Ančovej

H. Kopkovej

Priateľom školy:

P. Novákovi

6. brigádnický deň - 24. júna 2017

Stavanie 2. a 3. terasy z gabiónu, dokončenie úprav okrasných drevín na prednom dvore, usádzanie  pníkov na sedenie na prednom dvore, montáž dreveného oplotenia, vývoz odpadu. 

Rodičom červenej triedy:

P. Makarovi

A. Dudovej

Rodičom zelenej triedy:

V. Dudovi

T. Lacovi

Rodičom žltej triedy:

J. Maninovi

M. Adamovi

P. Bronišovi

Učiteľkám:

M.Barnovej

A.Sukovskej

M.Malej

E.Novákovej

Priateľom školy:

P. Novákovi

M. Pašmíkovi

Chlapcom z charitného domu mládeže

7. brigádnický deň - 29. júla 2017

Usádzanie  pníkov na prekážkovú dráhu, dokončenie drevených aut, zhotovenie drevených schodov a zábradlia pri gabióne, vyvážanie zeminy a jej rozhrabovanie v teréne.

Rodičom zelenej triedy:

V. Dudovi

Rodičom žltej triedy:

M. Adamovi

Učiteľkám:

M. Barnovej

M. Malej

E. Novákovej

Chlapcom z charitného domu mládeže

Priateľom školy:

P. Novákovi

8. brigádnický deň – 18. augusta 2017

Zhotovenie hmatového chodníka a prekážkovej dráhy, usádzanie keramických tvárnic, maľovanie dreveného zábradlia a prekážok, čistenie svahu a odstraňovanie buriny.

Rodičom zelenej triedy:

J. Natafalušiovi

V. Dudovi

Rodičom oranžovej triedy:

J. Štefankovi

Učiteľkám:

E. Novákovej

Chlapcom z charitného domu mládeže

Priateľom školy:

P. Novákovi

M. Pašmíkovi

9. brigádnický deň – 14. októbra 2017

Čistenie svahu a odstraňovanie buriny, usádzanie keramických tvárnic, kosenie trávnika, sadenie okrasných kríkov a ovocných drevín, úprava prekážkovej dráhy

Rodičom červenej triedy:

M.Paušakovi

Rodičom žltej triedy:

J.Maninovi

Rodičom oranžovej triedy:

K.Romanovej

A.Kovkovej

M.Sabovi,

J.Štefankovi

J.Hrehovi

Modrej triedy:

M.Janoškovi

Učiteľkám

E.Maščukovej

A.Sukovskej

E.Novákovej

Priateľom školy:

P. Novákovi

10. brigádnický deň – 14. októbra 2017

Príprava záhrady na zimu – hrabanie lístia,  uloženie drevených prekážok a pníkov a ich ošetrenie pred snehom a mrazom

Rodičom červenej triedy:

Š.Kuzma

J.Varechaj

Modrej triedy:

P.Lacký

Deťom našej materskej školy

Priateľom školy:

P. Novákovi

Veľké poďakovanie chcem vyjadriť tým, ktorí sa zúčastnili brigády na úprave školského dvora dňa 26.5.2018

Čo sme robili:

príprava a vyčistenie svahu, vyrezávanie starých krovín, vývoz odpadu, výsadba nových stromčekov, kríkov, kvetov, maľovanie oplotenia

Rodičom:

p.Grobárovej, p.Hudákovej, p.Natafalušiovi, p.Kuzmovi, p.Chrapekovi, p.Smetanovi, p.Špičkovej, p.Špičkovi, p.Makarovej, p.Makarovi, p.Andreji

Učiteľkám:

M.Barnovej, M. Lukáčovej,
A. Sukovskej, M. Malej,
V. Banďošovej,
E. Maščukovej

Priateľom školy:

chlapcom z charitného domu mládeže, P.Novákovi, S.Malému

riaditeľka školy
Emília Nováková