PRÍRODNÁ ZÁHRADA

Otvorenie prírodnej záhrady

Dňa 25.10.2017 pri príležitosti Dňa materských škôl, sme za prítomnosti primátora mesta Ing. Jána Ragana slávnostne odovzdali deťom našej materskej školy prírodnú záhradu, ktorej súčasťou je Ekoučebňa, hmatový chodník, prekážková dráha a oddychová zóna. Svahovitý terén sa po revitalizácii priestoru a jeho následným vytvorením terás z gabiónu zmenil na zelenú učebňu v prírode, kde sa vytvorilo miesto pre zážitok, poznávanie, učenie, experimentovanie, na cvičenie, voľné hry, ale aj relax.

Celé dielo sa podarilo zrealizovať za pomoci mesta Vranov nad Topľou, za spolupráce dobrovoľníkov z DM drogérie a dobrovoľníkov z charitatívneho Domu mládeže. Zvlášť poďakovanie patrí rodičom a priateľom našej školy, ktorí prispeli nielen finančne, materiálne, ale hlavne veľkým počtom odpracovaných brigádnických hodín. Finančne pomohla Raiffesen banka v rámci iniciatívy s názvom Gesto pre mesto. Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka podpore Nadácie SPP.

 

 Prírodná záhrada

Úpravy školského dvora 2023      

Vďaka vám sme

  • vyčistili areál materskej školy,
  • postavili schody a oporný múr k svahovej šmýkačke,
  • vložili nové obrubníky k prírodnému prekážkovému chodníku,
  • postavili prekážky k prírodnému prekážkovému chodníku,
  • vysadili kríky a kvety do svahu na zadnom dvore,
  • zhotovili lavičky.