Rada školy

Predseda:

Bc. Alena Dudová

 

Členovia:

Mgr. Agáta Buzeková
RNDr. Gabriela Bradovková
Ing. Ján Lapčák
Viera Baranová
Mgr. Mária Lukáčová
MDDr. Jana Surdejová
Lenka Andreji
Katarína Romanová Becová