KOMU SA NELENÍ TOMU SA ZELENÍ

Výchovno – vzdelávacie aktivity

1. Zážitkové vyučovanie pod názvom ,,Naša Zem nie je na jedno použitie!“. Ţiaci odborného učilišťa pripravili pre predškolákov enviromentálne aktivity. Deti sa dozvedeli veľa o ochrane našej Zeme a prírody. Hravými aktivitami si zopakovali ako triediť odpad a aj to, ako sa majú správať v prírode. V aktivite „Odpadky z lesa von“ deti a učni vyčistili vybraný úsek lesa a okolia školy.
2. Predškoláci zo žltej triedy a žiaci 1. – 3. ročníka OU SŠI vo Vranove nad Topľou sa 12.10.2022, zúčastnili exkurzie v krásnom prostredí Zámutovských lesov. Vybrali sa na Náučný chodník – Zámutovská kolejka, kde realizovali eko – aktivity. Navštívili Lesnícke múzeum, kde ich čakala prednáška lesníka Ing. Mikluš, ktorý ich oboznámil s lesným ekosystémom a jeho ochranou. No a s históriou sme neskončili len na lesnej správe. To, ako ľudia žili v spojení s prírodou a využívali ju vo svoj prospech bez toho, aby ju ničili, si mohli najmä tí najmenší zasa pozrieť v Dome ľudových tradícií. Históriou ich sprevádzal p. Višňovský, ktorý im rozprával príbehy o živote ľudí v dávnych časoch.
3. Predškoláci z oranžovej triedy a žiaci 1. – 3. ročníka OU SŠI vo Vranove nad Topľou sa 19.10.2022 zúčastnili exkurzie v lesnej škôlke- Larix Zamutov. Ing. Gavaľa, ktorý je majiteľom škôlky, oboznámil všetkých s pestovaním stromčekov. Spoznávali život stromov od semienka až po dospelosť. Porovnávali rôzne druhy drevín, spoznali spôsoby pestovania, ošetrovania ako aj samotnú výsadbu. No a aby sa všetci spolu zabavili, aktívne si oddýchli a spoznali sa, pripravili sme pre nich outdoorové aktivity. Tieto kolektívne hry prispeli k súdržnosti v tíme a poskytli príležitosť vzájomnej spolupráce detí MŠ a učňov SŠI. Aktivity boli zamerané na environmentálnu výchovu. Všetci sa spolu super zabavili a niečo sa aj naučili. Stromčeky ktoré sme dostali na rozlúčku nám budú pripomínať chvíle prežité v prírodu aktívnym odpočinkom a relaxom.

Tvorivé dielne

Deti z MŠ a žiaci SŠI sa aktívne zúčastnili na príprave a oslave sviatkov a významných dní.
Prispeli k zlepšeniu spolupráce a komunikácii medzi intaktnou populáciou, deťmi so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami a obyvateľmi Zariadenia pre seniorov.
1. Výroba vyvýšených záhonov a iných prvkov do školskej záhrady. Učni zhotovili vyvýšené záhony, meteo stanica, pocitový chodník a dendrofón, bylinkové špirály. Pri ich výrobe pomáhali členovia OZ Náš Svet. Vďaka finančnej podpore z tohto projektu boli zakúpené aj záhradné lavičky.
2. Výroba a inštalácia kŕmidiel pre vtáčiky, hmyzích domčekov a zimné úkryty pre ježka- pomocou týchto aktivít sa u detí pestovali motorické zručnosti a pracovné návyky potrebné pri ochrane životného prostredia.
3. Kreatívne tvorenie – výroba a zdobenie vianočných svietnikov pre rodičov, zdobenie a balenie vianočných perníkov a zhotovenie levanduľových vrecúšok pre seniorov.

Tieto aktivity boli realizované vďaka finančnej

podpore z Grantovému programu U. S. Steel Košice 

„Spoločne pre región“ a Karpatskej nadácii.


Do realizácie boli zapojení:

– Žiaci, učni a pedagógovia Spojenej školy internátnej

(SŠI) vo Vranove nad Topľou,

Členovia občianskeho združenia „Náš svet“

Učitelia, deti, zamestnanci a rodičia z MŠ Okulka.