Žltá trieda

Trieda 5 – 6 ročných

Učiteľky:

PaeDr. Jozefína Dlugošová

Eva Kmecová

 

 

Návšteva v ZŠ SÍDLISKO II.

Návšteva v ZŠ SÍDLISKO II.

Spolupráca ZŠ Juh s MŠ Spolupráca so ZŠ Juh je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Veľmi dôležité a obohacujúce sú aktivity ktorými vytvárame podmienky pre nestresujúci plynulý prechod detí materskej školy do 1. ročníka základnej...

Športová hala

Športová hala

Spolupráca ZŠ Juh s MŠ Spolupráca so ZŠ Juh je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Veľmi dôležité a obohacujúce sú aktivity ktorými vytvárame podmienky pre nestresujúci plynulý prechod detí materskej školy do 1. ročníka základnej...