Červená trieda

Trieda 3 – 4 ročných

Učiteľky:

Mgr. Dominika Pastirová

Henrieta Kopková

 

MDD

MDD

MDD v našej triede

Zo života hmyzu

Zo života hmyzu

Zo života hmyzuAni teraz na nás deti zo Spojenej školy internátnej z Vranova n.T.,  nezabudli a pripravili pekný domček pre hmyz, ktorý sme zavesili na strom  na školskom dvore. Každý deň môžeme pozorovať ako sa tam chrobáčiky sťahujú.

Máj lásky čas

Máj lásky čas

Koľko lásky je vo vašom srdci?Deti z našej triedy sa zapojili do krásnej akcie s názvom „Koľko lásky je vo Vašom srdci?“ V mesiaci máj – lásky čas, vyrobili pohľadnice, ktoré  zaniesli starkým do penziónu vo Vranove n.T. Veríme, že darčeky starkých...

Deň MŠ

Deň MŠ

Deň MŠ v červenej triede