Rada školy

Predseda:

Bc. Alena Dudová

 

Členovia:

Mgr. Bronišová Beáta
RNDr. Gabriela Bradovková
PhDr. Eva Krišandová
Ing. Ján Lapčák
Marta Mudroňová
Zuzana Magerová
Mgr. Mária Lukáčová
MDDr. Jana Surdejová