Zamestnanci

Riaditeľka materskej školy:

Nováková Emília

 

Zástupkyňa:

Mgr. Malá Mária

 

Učiteľky:

 

Mgr. Viera Banďošová
Bc. Alena Dudová
Jana Filipeková
Mgr.Emília Maščuková
Eva Kmecová
Mgr. Mária Lukáčová
Mgr. Mária Malá
Barnová Mária
Gabriela Višňovská
Henrieta Kopková
Gabriela Kopková

 

Mgr. Bibiana Ančová

 

 

 

Vedúca školskej jedálne:

Marta Mudroňová

 

Kuchárky:

Darina Kaliničová
Helena Marcinčinová

Anna Dziváková

Ostatní zamestnanci:

Mária Metyľová
Monika Turčiková
Viera Mattová

Blažena Švabenská