Zamestnanci

Riaditeľka materskej školy:

Nováková Emília

 

Zástupkyňa:

Mgr. Malá Mária

 

Učiteľky:

 

Mgr. Viera Banďošová
Bc. Alena Dudová
Jana Filipeková
Eva Kmecová
Mgr. Mária Lukáčová
Mgr. Mária Malá
Jana Benčová
Gabriela Višňovská
Henrieta Kopková
Gabriela Kopková

 

 

 

 

 

 

Vedúca školskej jedálne:

Marta Mudroňová

 

Kuchárky:

Darina Kaliničová
Helena Marcinčinová

Anna Dziváková

Ostatní zamestnanci:

Mária Metyľová
Monika Turčiková
Viera Mattová

Viera Baranová