Zamestnanci

Riaditeľka materskej školy:

Nováková Emília

 

Zástupkyňa:

Mgr. Malá Mária

 

Učiteľky:

 

Mgr. Viera Banďošová
Bc. Mariana Petrušová
Jana Filipeková
Eva Kmecová
Mgr. Mária Lukáčová
Mgr. Mária Malá
Jana Benčová
Gabriela Višňovská
Henrieta Kopková
Gabriela Kopková

PaeDr. Jozefína Dlugošová

Mgr. Dominika Pastirová

 

 

 

 

 

 

Vedúca školskej jedálne:

Marta Mudroňová

 

Kuchárky:

Darina Kaliničová
Helena Marcinčinová

Anna Dziváková

Ostatní zamestnanci:

Mária Metyľová
Monika Turčiková
Viera Mattová

Viera Baranová