Zelená trieda

Trieda 4 – 5 ročných

Učiteľky:

Emília Nováková

Mgr. Mária Malá

Mgr. Mária Lukáčová

 

Hravá matematika

Hravá matematika

Deti triedili jesenné listy podľa farby, veľkosti a farebne vyzdobili šarkanov chvost.

Grafomotorické cvičenie

Grafomotorické cvičenie

Každý týždeň precvičujeme správne držanie grafického materiálu, čím postupne pripravujeme deti na písanie v základnej škole.

Jesenné tvorenie

Jesenné tvorenie

  Dňa 7.10.2019 si v našej triede rodičia spolu s deťmi vytvárali postavičky s jesenných plodov. Deti ponúkli rodičov ovocnou tortou, ktorú samé pripravili.