ĎAKUJEME!!!

Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľkám, upratovačkám, ktoré sa zúčastnili našej jarnej brigády a kuchárkam za sladkú odmenu.

Vďaka vám, sme vyčistili areál materskej školy, namaľovali lavičky, preliezačku, spevnili prírodný prekážkový chodník, odstránili náletové dreviny a staré stromy.

riaditeľka MŠ
Emília Nováková

Ďakujeme rodičom:

Zelená trieda: p. Labanovej, p. Bujkovej, p. Šustovej, p. Špičkovej, p. Paukovej,

                          p.Natafalušimu, p. Špičkovi, p. Borovi

Žltá trieda: p. Sabovej

Červená trieda: p. Matiovej, p. Lukáčovi

Oranžová trieda: p. Ančovej, p. Kuzmovi

Modrá trieda: p. Kuzmovi