V novembri sme strávili prájemné dopoludnie s Usmievankou.