Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila:

VII. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: „ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE, V HORSKOM TERÉNE“.

V kategórii materské školy sa na 3. mieste umiestnil Lukáš Surdej z červenej triedy, ktorý si cenu prevzal z rúk vedúceho krízového riadenia vo Vranove n.T.,  JUDr. Pavla Molčana .

Srdečne blahoželáme