Pesničkový Mikuláš

V piatok 6. decembra 2019 sa naši  predškoláci zúčastnili v MsDK  na  hudobno-zábavnom  programe Pesničkový Mikuláš. V programe plnom piesní a vtipného slova Mikuláš, Brumteláš a ďalšie rozprávkové postavičky poučili naše deti o škodlivosti častého používania mobilných telefónov a sociálnych sieti. Rozžiarené očká našich detí, úsmevy na ich tvárach a radosť, ktorá z nich vyžarovala svedčili o tom, že program sa im veľmi páčil. Pri odchode boli deti obdarované sladkým perníčkom. Už teraz sa tešíme na stretnutie s Mikulášom a Brumtelášom znova o rok.