Mikulášska návšteva v MŠ

Aj tento rok všetky deti z našej materskej školy s napätím očakávali príchod Mikuláša.            9. decembra sa zhromaždili v jednej triede a načúvali, kedy sa ozve cinkot zvončeka. Keď zvonček zaznel, do triedy vstúpili pomocníci anjelici, ktorí svojim spevom rozospievali celú škôlku. Na druhé zazvonenie vstúpil čert Brumteláš so svojou ženou ježibabkou Janou, ktorí hľadali neposlušné deti. Ale u nás také deti zrejme nemáme, lebo obišli naprázdno. Na tretie zavolanie vstúpil Mikuláš. Všetky dobré deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a s radosťou prijali balíčky plné dobrôt. Aj keď niektorí drobci vyronili aj slzičku, nakoniec boli všetci spokojní, poďakovali Mikulášovi  a pustili ho rozdávať radosť ďalším deťom do iných materských škôl.