Návšteva z hvezdárne

Dňa 17.02.2020 k nám  zavítali zamestnanci hvezdárne, ktorí predškolákom priblížili hravou formou planéty slnečnej sústavy. Dozvedeli sa  zaujímavosti o jednotlivých planétach, porovnávali ich veľkosť, farby, vlastnosti a ich usporiadanie v slnečnej sústave. Deti si rozšírili svoje poznatky, ktoré získali už v materskej škole.