Stretnutie rodičov predškolákov s učiteľkami základnej školy

Dňa 06.02.2020 sa stretli rodičia predškolákov našej školy s učiteľkami prvého ročníka Základnej školy Juh vo Vranove . Vo veľmi príjemnej atmosfére pani učiteľky vysvetlili rodičom spôsob vyučovania a dôležitosť prípravy detí v materskej škole pre vstup do základnej školy.