Mikuláš v materskej škole

Príď, Mikuláš, príď aj k nám,
nemusíš však chodiť sám.
Vezmi si aj priateľov,
privíta vás celý dom!  

          Ani tento rok Mikuláš neobišiel našu MŠ. Zazvonili rolničky a anjelské zvončeky a deti už z ďaleka videli prichádzať Mikuláša  so svojimi pomocníkmi. Tí zavítali do každej triedy a pobavili deti svojím krátkym programom v ktorom vydezinfikovali nebezpečného netopiera Koroňaka, aby ich viac neohrozoval svojimi vírusmi. Netopier sľúbil, že sa polepší. Preto so súhlasom detí ho čertík a mimoň odviedli späť do jaskyne. Deti porozprávali Mikulášovi o svojich dobrých skutkoch aj o tom, že v tomto sviatočnom čase nezabudli na starých a opustených ľudí a za pomoci rodičov im pripravili vianočné balíčky. Mikuláš ich pochválil a za dobré skutky deti odmenil darčekmi. Odmenou pre všetkých účinkujúcich boli žiariace očká detí a šťastné úsmevy na ich tváričkách.