Priebeh rekonštrukcie šatní a kúpeľní

Rekonštrukcia sociálnych zariadení

    Počas 3 mesiacov bola realizovaná v našej MŠ rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v 5 triedach. Pôvodné sociálne zariadenia boli v nevyhovujúcom hygienickom a technickom stave. Predmetom prác bolo odstránenie pôvodnej sanity, vybúranie časti murovaných priečok, vybudovanie nových toaletných priestorov v 2 triedach, vrátane osadenia nových podláh, sanity, obkladov, stierok a maľoviek. Realizáciou uvedeného zámeru došlo k podstatnému zlepšeniu hygienických podmienok v sociálnych priestoroch a zvýšeniu komfortu detí i personálu našej materskej školy.

    Preto veľké ďakujem patrí zriaďovateľovi za financovanie rekonštrukčných prác, rodičom za trpezlivosť a pochopenie a zamestnancom za  podporu a pomoc pri upratovaní priestorov po rekonštrukcii. Dúfame, že budeme môcť čo najskôr privítať naše deti  v týchto nových, krásnych priestoroch.

                                                                                                                            E.Nováková

                                                                                                                            riaditeľka MŠ