Hudobná škola uja Doremina

  1. jún sa niesol v hudobnom duchu, tancovalo sa spievalo a hralo.

Milý ujo Doremino nás poctil svojou návštevou a vyčaroval úsmev na tvárach našich detí.