V spolupráci MŠ Okulka a Spojenej školy internátnej sa piatok 25.06.2021 uskutočnila brigáda za účelom ošetrenia a spestrenia prekážkovej dráhy pre deti našej materskej školy. Ďakujeme milým a šikovným pani učiteľkám a ich žiakom za celoročnú spoluprácu.