Detský výtvarný Vranov 2021

  1. júna 2021 boli na slávnostnej vernisáži vo výstavnej sieni HZOS odovzdané diplomy a ceny z okresnej súťaže Detský výtvarný Vranov do ktorej sme sa zapojili aj my a boli sme úspešní.

MŠ – diplom a cena Ľuba Paľa:

1.miesto – Tamarka Dudová, Povesť o Vranove červená trieda.

DIPLOM ZA VÝTVARNÝ PREJAV udelené Hornozemplínskym osvetovým strediskom:

Richard Pauko, Mimi a Líza, zelená trieda.